HANNA CARLSSON, 26

Född och uppvuxen i Borås men har bott och verkat i Malmö och Stockholm de senaste 6 åren. Tog i juni min examen från Teaterhögskolan i Malmö och medverkade i slutproduktionen Ingenmansland skriven av Klara Hallerström. Härnäst kommer jag att medverka i Borkmania på Malmö stadsteater. 

 

Foto: Hedda Axelsson